50,000 m2 za svaku vrstu robe na 11,5 hektara prostora. Smešten na autoputu koji spaja zapadnu Evropu sa jedne strane i Atinu sa druge strane.

Logistički centar se nalazi 25km od centra Beograda, sa kojim je povezan lokalnim transportom.

Gradnja u tri faze:

  • I faza – 30,000 m2
  • II faza – 14,000 m2
  • III faza – 8,000 m2

Korisna visina prostora je 11.7m. Na svakih 800 m2 će biti ulazno/izlazna rampa.

U magacinu se koristi prirodno osvetlenje i automatsko prilagodjavanje provetravanja.

3,600 m2 kancelarijskog prostora za sve potencijalne korisnike usluga.

Symphony Gold će biti dobavljač WMS-a, kao lider u regionu za pružanje tih usluga. LN Consulting pruža konsultantske usluge kada je reč o organizaciji rada u magacinu.