50,000 m2 za svaku vrstu robe na 11,5 hektara prostora. Smešten na autoputu koji spaja zapadnu Evropu sa jedne strane i Atinu sa druge strane.

Logistički centar se nalazi 25km od centra Beograda, sa kojim je povezan lokalnim transportom.

Gradnja u tri faze:

  • I faza – 30,000 m2
  • II faza – 14,000 m2
  • III faza – 8,000 m2